Algemeen

De Coöperatie Psyzorggroep Overgelder is opgericht in 2013 door enkele leden van de toenmalige afdeling van de LVE Arhem e.o. 

Wat wij willen bereiken met de Psyzorggroep is dat wij als partij meedoen in alle veranderingen binnen de GGZ.  Wij willen dat zowel de verwijzers als de verzekeraars ons als een serieuze partij beschouwen.
Wij willen ons onderscheiden van vooral de grotere instellingen binnen de Generalistische Basis GGZ en beschouwen ons zelf als specialist binnen deze BGGGZ.

Buiten deze zaken vinden wij het belangrijk om samen te kunnen bouwen aan kwaliteit, elkaar te ondersteunen indien nodig en gewoon collega’s van elkaar te kunnen zijn. 

Hoewel we concurrenten van elkaar zijn, vinden wij samenwerking beter dan elkaar bestrijden.
Op dit moment hebben we 47 leden. 

Er zijn leden die contracten hebben met zorgverzekeraars, maar ook leden die contractvrij werken of slechts een of enkele contracten hebben. 

Wat hebben we in deze korte tijd al bereikt?

  • We doen mee aan overleg tussen huisartsen (groepen) en GGZ partners voor het beter inrichten van de GGZ keten.
  • Er zijn goede contacten met de huisartsen (groepen) en kaderarts GGZ, zodat er overleg kan plaatsvinden ook over praktische zaken, zoals verwijsbrieven e.d.
  • Er zijn goede contacten met de grote GGZ-instellingen, zodat er overleg kan plaatsvinden over allerlei zaken, zoals o.a. de POHGGZ.
  • Er is een raamovereenkomst tot stand gekomen waarbij samenwerking tussen huisartsen, grote GGZ-instelling(en) en de Psyzorggroep Overgelder is vastgelegd.  Deze zijn in 2014 voldoende om door de leden naar de Verzekeraars te sturen voor een beter tarief.
  • Leden van de Psyzorggroep Overgelder kunnen een contract krijgen bij de huisartsengroep om Consultatie te kunnen geven
  • Als Psyzorggroep doen we mee aan de bijeenkomsten over de GGZ die georganiseerd worden door de huisartsen. Hierdoor kunnen we ons verhaal doen en ons weer beter ‘op de kaart zetten’. 
  • Wij leveren een bijdrage aan een serie nascholingsbijeenkomsten voor huisartsen georganiseerd door o.a. Caransscoop.
  • Een bestuurslid van de Psyzorggroep Overgelder is lid van Cura Generalis, zodat wij meedoen in het overleg met andere Coöperaties. 
  • Er zijn contacten met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) om een casuspositie voor te leggen, zodat duidelijker wordt wat binnen een Coöperatie wel en niet mag worden afgesproken met derden.

 

 

                                                    

 

Nieuws
 
No news