Wanneer kunt u verwijzen

Elke patiënt die psychische problemen heeft en daarbij geholpen wil worden kan bij één van onze leden terecht en kan dus verwezen worden. Een uitzondering moet worden gemaakt  voor patiënten die een hoog risico hebben op ernstige zelfverwaarlozing  of verwaarlozing van naasten, decompensatie, en suïcide.  Deze kunnen beter doorverwezen worden naar de Specialistische GGZ.

Verzekerde zorg en onverzekerde zorg

Zoals u weet, worden niet alle problemen en stoornissen vergoed door de zorgverzekeraars.  In de praktijk bestaat veel verwarring over welke klachten nu wel en welke niet verzekerd zijn en dus voor vergoeding in aanmerking komen. 

Zo vallen bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, rouw- of relatie problemen niet onder verzekerde zorg. Toch kunnen ook patiënten met deze of vergelijkbare klachten goed geholpen worden door onze leden.  Deze zorg valt onder een OVP (Overig Produkt) en wordt soms door de aanvullende verzekering vergoed en anders betaalt de patient deze zorg zelf. 

Het gebeurt geregeld dat patiënten met bijvoorbeeld relatieproblematiek (onverzekerde zorg) ook een depressie hebben (depressie is verzekerde zorg) en dan wordt een  behandeling wel vergoed.

Als u niet goed weet of de zorg onder verzekerde zorg valt, kunt u toch verwijzen.  De psycholoog zal dan een diagnose stellen en mocht blijken dat de  zorg niet onder verzekerde zorg valt, heeft de patiënt de keuze om zich te laten terugverwijzen naar de huisarts of binnen een OVP (overig produkt) een behandeling te nemen bij de psycholoog.

Wil de patiënt terugverwezen worden naar de huisarts, dan kan de psycholoog een Transitieprestatie bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. 

Soms weet u zeker dat de klachten en problemen van de patiënt niet onder de verzekerde zorg vallen, maar dat een behandeling van een psycholoog hen toch goed zou kunnen helpen. Ook dan kan de patiënt aangeraden worden naar een psycholoog te gaan. In zo een geval zal de patiënt  de kosten echter geheel zelf moeten betalen. 

 

 

                                                    

 

Nieuws
 
No news